AC566 Ferrol - Cedeira NOVO TRAZADO SI !!!!!

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 9 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

 Contrato de alleamento de parcela

PHP-NukeContrato de alleamento de parcela, mediante procedemento aberto, oferta economicamente mais vantaxosa, cun único criterio de adxudicación.

ANUNCIO

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 21 de xullo de 2009 foi aprobado o alleamento da parcela 791 , poligono 24, Costeira de Abaixo- fonte do Ouro, mediante procedemento aberto, oferta economicamente mais vantaxosa, cun único criterio de adxudicación, ó mellor prezo, e o Prego de Clausulas Administrativas Particulares.

Publicase no Boletin Oficial da Provincia e no Perfil do Contratante por prazo de 15 dias naturais, o anuncio de licitación do contrato de alleamento da parcela 791, poligono 24, para seleccionar ó comprador, con suxeición ás seguintes clausulas:

Obxecto do contrato:

Parcela 791 do poligono 24 sito en Costeira de abaixo- fonte de ouro, propiedade municipal que foi desafectada do carácter de dominio público por acordo plenario de data 31.03.04, publicado no BOP nº 101 de data 5.05.04.Tramitación e procedemento:

Tramitación : ordinaria

Procedemento: aberto, oferta económicamente mais vantaxosa, un único criterio de adxudicación ó prezo máis alto.

Tipo de licitación:

1.866,15 euros pudiendo ser mellorado á alza

Garantia definitiva:

5% do importe de adxudicación

Prego de clausulas administrativas particulares:

Atópase a disposición dos interesados no:

- Perfil do contratante:www.concellodecedeira.es

Criterios de valoración das ofertas:

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente mais vantaxosa atenderase exclusivamente ó prezo mais alto das proposicións presentadas.

Presentación das proposicións:

-As proposicións presentaranse no concello de Cedeira, de acordo co previsto no punto 5 do Prego, durante o prazo de 15 dias naturais, en horario de 9:00 h a 14:00 h, a contar desde o día seguinte ó da publicación do último anuncio de licitación no BOP e no Perfil do Contratante.

-As proposicións presentaranse en dous sobres pechados (sobre A: Do*****entación administrativa, e sobre B: Proposición económica) asinados polo licitador e que se deberán axustar ós modelos e achega-la do*****entación referida no punto 5 do Prego de Clausulas Administrativas Particulares

Apertura das proposicións:

Tera lugar de acordo co estipulado no punto 7 do Prego de Clausulas Administrativas particulares.

Gastos dos anuncios:

O adxudicatario queda obrigado ó pago dos anuncios e impostos que procedan, así como ó pago dos gastos e aranceis derivados do outorgamento de escritura pública ante Notario e de inscripción no Rexistro da Propiedade.

Cedeira, 5 de agosto de 2009.

O ALCALDE

Asdo.: José Luis Vergara Rey

Link: BOPONLine 
     Enlaces Relacionados
· Más Acerca de PHP-Nuke
· Noticias de Tono


Noticia más leída sobre PHP-Nuke:
Concello de Cedeira - Municipais Maio 2011


     Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 0
votos: 0

Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


     Opciones

 Versión Imprimible Versión Imprimible


Tópicos Asociados

PHP-Nuke

"Contrato de alleamento de parcela" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor
© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.18 Segundos