NOVO Centro de Saúde Sí !!!!

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 10 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-Nuke
ANUNCIO

Aprobación definitiva modificación Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial


A Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial actualmente en vigor está publicada no BOP núm. 66 de 12 de abril de 2010.

O Pleno municipal en sesión ordinaria realizada con data 26 de setembro de 2012 adoptou o acordo de aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial. O anuncio desta aprobación inicial foi publicado no BOP núm. 196, do 15 de outubro de 2012.

Non tendo presentado alegacións durante o prazo de exposición pública, o devandito acordo elévase a definitivo e procédese á publicación das modificacións aprobadas nos seguintes termos:

1. Artigo 50.–“Vaos”:

Queda sen efecto o apartado 2.º.

2. Artigo 54.–“Tipos de vaos”.–Queda redactado do seguinte xeito:

Parágrafo 1).–Permanentes:

a) Garaxes privados ou de comunidades de propietarios con un ou máis vehículos e unha superficie mínima de 15 m2.

b) Garaxe público con capacidade superior a cinco prazas e talleres con cabida superior a cinco vehículos, a condición de que acrediten que prestan servizos permanentes de urxencia ou servizo público.

Parágrafo 3).–Nocturnos:

a) Garaxes destinados individuais nos que a capacidade do local sexa dun vehículo.

Contra o presente acordo, poderán os interesados interpor recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Aministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte á publicación do presente anuncio, de conformidade cos artigos 10.1.b) e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Cedeira, 17 de decembro de 2012.
O alcalde
Leopoldo Rubido Ramonde

Link: BOPONLine 
     Enlaces Relacionados
· Más Acerca de PHP-Nuke
· Noticias de Tono


Noticia más leída sobre PHP-Nuke:
Concello de Cedeira - Municipais Maio 2011


     Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 5
votos: 1


Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


     Opciones

 Versión Imprimible Versión Imprimible


"Concello de Cedeira - BOP" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor
© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.22 Segundos