NOVO Centro de Saúde Sí !!!!

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 9 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

PORTAL DE NOTICIAS CAFE BAR A MARINA 
© 2012 J. Danko


FORO

Email de contacto: cafebaramarina@cafebaramarina.com

 ANOVA ::::: Comunicado

PHP-NukeINDIGNACIÓN E ASOMBRO EN CEDEIRA

Desde Anova queremos sumarnos a estes dous sentimentos existentes entre boa parte da opinión pública local ao ter coñecemento da última "pirueta" antidemocrática do noso goberno municipal na reunión plenaria do pasado 25 de marzo. Resumindo : entre outros puntos da ORDE DO DÍA figuraba a posibilidade de subvencionar con máis de dezaoito mil euros (18.000 €)á comisión organizadora das festas patronais de 2014, por un suposto déficit por esa cuantía.

Ata aquí podería ser máis ou menos discutible pois entendemos que non hai ningún regulamento que marque as relacións entre o concello e as sucesivas comisións de festas. O que produce auténtico escándalo é que non hai xustificante documental de ningún tipo, que o señor que presidía dita comisión parece ser que vai figurar na lista do PP local ás próximas eleccións do 24 de maio e que se toma esa medida en contra da opinión do interventor municipal (como en tantas outras ocasións), funcionario encargado de fiscalizar as contas e que coñece as leis á perfección.

 E para mais "inri", despois das críticas da oposición local na sesión plenaria, non se molestan nin sequera en rebatelas ou tratar de xustificarse.

Simplemente o alcalde pide que se vote e os seus monaguillos fano sen rechistar e a favor da medida. Diante de feitos coma este só cabe preguntarse : É que hai unha "casta" que se pode saltar alegremente as leis? O ministerio fiscal non pode actuar de oficio ao ter coñecemento destas tropelías?

Cidadáns de ben de Cedeira : pensen moi ben se co seu voto queren ser cómplices de semellante abuso.

Enviado por Tono el Viernes, 27 marzo a las 17:52:32 (21 Lecturas)
(Leer más... | 1828 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira - PLENO

PHP-NukeA ausencia dunha concelleira do PP e o voto en contra dos catro edís do PSOE e a portavoz do BNG (a súa compañeira tampouco asistiu), no pleno do mércores, obrigou ao goberno do popular Luís Rubido a aprazar compras e obras por 49.256 euros. O executivo pretendía aprobar unha modificación de crédito por esta cuantía a través dunha moción, cuxa urxencia foi rexeitada pola oposición. A secretaria aclarou que se requiría a maioría absoluta para ratificar a urxencia e entrar no debate.

As actuacións previstas polo PP cedeirés eran a adquisición dunha vivenda para a ampliación da biblioteca municipal, por 22.000 euros; a compra dun pequeno solar urbano no Camiño dá Silva, por 12.000; a remodelación de edificios do Concello, por 3.000; a reposición de árbores e outras actuacións no área de parques e xardíns, por 4.000; e a posta en valor de elementos arqueológicos en espazos públicos, por 8.250.

«Non vexo urxencia para comprar esta casa (para a biblioteca) ou unha tira de herba non Camiño dá Silva (...). Só obedece a outro despiporre do gasto», esgrimiu o portavoz socialista, José Luís Vergara. «Non considero que sexan medidas urxentes, senón electoralistas», apuntou a nacionalista María Xosé Rodríguez, crítica «coas formas». «Creo importante que a biblioteca teña accesibilidade, pero teremos que ter coñecemento de cales son os plans, que obras se van facer», agregou.

Rubido xustificou as présas para poder adquirir o inmoeble anexo ao centro de lectura, «para que non se perda, porque está non mercado e pode vir un terceiro mercala». Os 49.256 euros obteríanse do aforro en amortización e intereses de créditos cancelados co Plan de Aforro e Investimento da Diputación.

Enviado por Tono el Viernes, 27 marzo a las 07:44:54 (18 Lecturas)
(Leer más... | 1978 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira - PLENO

PHP-NukeNo último pleno ordinario do mandato sobrou rifa e faltaron explicacións. O PP aprobou en solitario un recoñecemento extrajudicial de crédito por 205.689 euros, con cargo ao remanente de tesorería do pasado exercicio (aínda por determinar), para o pago de 151 facturas pendentes de 2012, 2013 e 2014. A oposición esgrimiu o informe de reparo do interventor para lanzar un reproche xeral á xestión do goberno de Luís Rubido.

Os portavoces de PSOE, José Luís Vergara, e BNG, María Xosé Rodríguez, criticaron con dureza ao executivo polo abono dunha factura de 18.150 euros, pola actuación da orquesta Parides de Noia, presentada pola comisión de festas do ano pasado.

«Nada sabemos dos ingresos e dos gastos dá comisión», reprochou Vergara. «Como se pode admitir este gasto sen xustificalo? É inaudito, si a comisión dixera que ten unha débeda de 40.000 euros pagaríana igual?
Gustaríame que se fixeran públicas as contas dás festas», abundou Rodríguez. A edila do BNG falou de «escándalo» e «ilegalidade», en liña co portavoz socialista, «xa que o presidente dá comisión de festas vai nas listas do PP ás eleccións de maio».Enviado por Tono el Jueves, 26 marzo a las 08:00:31 (23 Lecturas)
(Leer más... | 3729 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 PSdeG-PSOE CEDEIRA ::: Comunicado :::

PHP-Nuke 

Agrupación Local de Cedeira
VOCEIRO Grupo Municipal


ASUNTO : COMUNICADO
              "O PP aplica no Concello a política de terra queimada"      O próximo mércores, 25 de marzo, terá lugar o último pleno ordinario do mandato do PP e, a modo de traca final, a súa maioría absoluta aprobará o pago de máis dun cento de facturas de todos os anos anteriores por valor de 205.000 eurazos, máis de 34 millóns das antiguas pesetas.

       Ocultando estas facturas dos balances do 2013 e 2014, aparentaron un superávit inexistente que lles permiteu un derroche de obras innecesarias, mal executadas e mal concedidas, que gastaron a petos cheos os gravosos impostos que con tanto esforzo pagamos a cidadanía desta maltratada Cedeira. Política de pirotecnia de señoritos ociosos.

        Por outra banda, a maioría absoluta do PP desta actual corporación conseguirá, o próximo mércores, a pesar da ilegalidade manifesta e dunha soa tacada, darlle un pau aos orzamentos do 2015, practicando unha política de terra queimada que deixará nunha pésima posición á nova corporación que sairá das eleccións locais de maio.

        E, en terceiro lugar, Cedeira debe saber e sabe que a meirande parte deste despiporre económico, correspóndese con hipotéticos traballos dos que pouco ou nada se sabe. Órdenes a destro e sinistro executadas polo todopoderoso concelleiro de obras, Sr. D. Alfredo Vilela Santalla, sen control, sen procedemento, dadas a unas cuantas empresas que consumirán miles e miles de euros, que gastan como se fosen deles. Para honor e gloria de Rubido que llo consinte e aplaude. Tanto monta, monta tanto…

         Estaría mal, moi mal que estes cartos consumidos como papel de liar, procedesen doutras administracións, da Deputación, da Xunta ou do Goberno Central. Todos proceden do suor do contribuínte. Pero estes, estes doen máis, porque os conseguiron co catastrazo, coa suba da contribución, do Imposto de Circulación ou da taxa do lixo. Subiron impostos e taxas para poder gastar coma novos ricos que nada saben do traballo que lle custa á nosa decente cidadanía gañar cada céntimo da súa nómina.

        Traca final para  tapar catro anos de xestión banal que nada aportou á mellora do paro, á mellora do tecido industrial, do mar, forestal, turístico, educativo, sanitario ou social. Só malos exemplos e malas prácticas.

En Cedeira, a 23 de marzo do 2014
JOSÉ LUIS VERGARA REYRef: JVZ 03.16.2015.1 Reparo
Asunto: proposta de pagamento de facturas de anos anteriores.

Análise das facturas pendentes de aprobar, deben destacarse os seguiníes aspectos:

Primeiro.- Facturas con obxecto ou destino non debidamente especificado, e con posible fraccionarnento de contratos.
Segundo.- Facturas por obras ou subministros sen competencia municipal ou actividades non organizadas polo Concello.
Terceiro.- Outras facturas con incidencias.


© Intervención - Concello de Cedeira


Documento orixinal Intervención do Concello : Preme aquí

Enviado por Tono el Martes, 24 marzo a las 20:08:42 (54 Lecturas)
(Leer más... | 4012 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-NukeNotificación Resolución de alcaldía de data 10.02.15 ( decreto 71) de invalidez de nomeamento funcionaria en practicas-funcionaria de carreira

ANUNCIO

Sendo dictada sentencia con data 16.04.14 por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ( sala contencioso-administrativo seccion 1) no recurso de apelación nº 0000315/2013, con data 9.02.15 se reune o Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de arquitecto do concello de Cedeira co fin, entre outros extremos, de revisar a puntuación do primeiro exercicio tra-la anulación das preguntas 6,7 e 11 . Coa nova valoración realizada polo Tribunal cualificador Dª Maria Belen Lamas Pardo non supera a puntuación mínima requirida polas bases para continuar no proceso selectivo.

Mediante resolución de Alcaldia de data 10.02.15 ( decreto 71) se declara a invalidez do nomeamento como funcionaria en prácticas- funcionaria de carreira da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría Superior de Dª Maria Belén Lamas Pardo , con DNI ********* con efectos dende a data 10.02.15. Contra a referida resolución , que se dicta en execución da sentencia de data 16.04.14, non cabe recurso sen prexuizo de que, de acordo cos artigos 103 e seguintes da Lei 29/98 de 13 de xullo, da Xurisdicción Contencioso Administrativa, de considerar que esta resolución de execución non se corresponde coa sentencia da que trae causa, poida dirixirse ó Xulgado Contencioso- Administrativo Nº 2 A Coruña.

A referida resolución de Alcaldia de data 10.02.15 ( decreto 71 ) foi notificada con data 13.02.15 á abogada Dª Gloria Zuñiga Rial , representante de Dª Belen Lamas Pardo de acordo co poder notarial de data 19.05.14, asi mesmo o anuncio da referida resolución foi publicado no BOP con data 18.02.15 (nº 32), e con data 5.03.15 Dª Belen Lamas Pardo recibe copia do expediente administrativo no que consta copia da notificacion da resolución de Alcaldía obxecto deste anuncio. Á vista do exposto se entende que a efectos legais a resolución de Alcaldía de data 10.02.15 ( decreto 71) xa está debidamente notificada por ter sido recibida con data 13.02.15 por Dª Gloria Zuñiga Rial ( representante acreditada) e non constando manifestación expresa en contra da interesada relativa a que as actuacións administrativas se entendan coa representante, e a maior abundamento ter sido publicado anuncio no BOP na data 18.02.15 (nº 32).

Nembargantes seguindo o procedemento previsto no art 59 da Lei 30/92 de rexime xuridico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, dado que foi practicada a notificación persoal a Dª Belen Lamas Pardo ó enderezo que figura no expediente, e dado que as notificacións practicadas foron devoltas en dúas ocasións polo Servicio de Correos, procede a publicación de anuncio no BOP e no taboleiro de anuncios do concello de Ferrol.

Faise saber á interesada que o texto íntegro da resolución de Alcaldia de data 10.02.15 ( decreto 71) está á súa disposición na Secretaria Xeral do concello por un prazo de 10 dias hábiles que se contarán dende o dia seguinte ó da publicación deste anuncio.

Para que conste e para o seu coñecemento expido e asino o presente anuncio.

Cedeira, 12 de marzo de 2015.
O ALCALDE
Asdo.- Luis Rubido Ramonde

Enviado por Tono el Martes, 24 marzo a las 07:46:18 (11 Lecturas)
(Leer más... | 3555 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 Concello de Cedeira ::: EDICTO

PHP-Nuke
E D I C T O

A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa xuntanza do día 6 de marzo de 2015, acordou nomear, por u periodo de catro anos, o xuíz de paz titular e/ou substituto dos concellos desta Comunidade Autónoma que máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se relacionan, nomeamento/s que se fai/fan directamente entre os participantes no concurso que para cubrir tal/es praza/s convocou últimamente esta Sala de Goberno tendo en conta que o/s respectivo/s Concello/s non elixiu/elixiron no seu día ningunha persoa para o desempeño do/s cargo/s.

CEDEIRA:
titular: DOÑA MARÍA DEL CARMEN LOUREIRO PÉREZ DNI nº *******.

Contra este acordo poderán os interesados presentar recurso ordinario perante o Concello Xeral do Poder Judicial no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto.

Os nomeados deberán tomar posesión, no xulgado de paz para o que se nomean e ante a persoa que estiver exercendo a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do siguente ao da publicación do seu nomeamento no Boletín Oficial da Provincia respectiva, despois de xuramento ou promesa ante o xuíz de primera instancia e instrucción respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da Lei Orgánica do Poder Judicial.

Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito días pola praza que lles interese.

A Coruña, 9 de marzo de 2015.
A SECRETARIA DE GOBERNO.
Asdo./ Concepción Otero Piñeiro.

Enviado por Tono el Lunes, 23 marzo a las 07:59:38 (13 Lecturas)
(Leer más... | 1730 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 ANOVA Cedeira :::: Comunicado

PHP-NukeDEFICIENCIAS NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS


Poderiamos citar múltiples deficiencias nas instalacións deportivas municipais como é o “flagrante” caso da piscina que non acada as dimensións suficientes para un correcto adestramento e a realización de competicións.

Comentaremos outros 3 casos:

1.-A superficie do pavillón polideportivo: a pesar de que a anterior corporación e a actual acometeron obras noutras dependencias do pavillón a ningunha se lle ocorreu cambiar a superficie da pista polideportiva que foi colocada no 1990,que con independencia do seu estado, e NON é axeitada para a práctica deportiva(parqué para o salón da casa),o que orixina graves lesións e múltiples problemas nos deportistas.

2.-As pistas de pádel: atópanse infrautilizadas xa que están descubertas,sen iluminación e cunha superficie pouco axeitada (cemento pulido) o que fai que non se poida empregar cando está mollada.Coidamos que corrixindo as deficiencias anteriores poderíase crear un club de pádel,dado o elevado número de practicantes que ten este deporte e que se teñen que desprazar a outros concellos para poder practicalo.

3.-A pista polideportiva exterior: remodelada nos últimos tempos cunha intervención que ben poderiamos considerar de “chapuza”,xa que metade da pista está “costa abaixo”.Imaxinamos que os responsables municipais non aboarán ningunha cantidade á empresa construtora hasta que se corrixa tan evidente erro.

Desde anova-cedeira coidamos que aínda que os responsables municipais non sexan moi afeccionados á práctica deportiva,deberían deixarse asesorar por “persoal titulado” na materia para corrixir estas e outras deficiencias.

Enviado por Tono el Jueves, 19 marzo a las 13:38:27 (31 Lecturas)
(Leer más... | 1931 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 ANOVA Cedeira :::: Comunicado

PHP-Nuke


OS GALIÑEIROS URBANOS

Así foron bautizados pola xente a última ocurrencia do sr. alcalde.Dentro da multitude de “obras electoralistas” ímonos referir aos “cercados para contedores” dos que poderiamos dicir moitas cousas,pero que calificaremos como un “despropósito”. O xeito de actuar da actual corporación é moi simple,non inviste un so euro en saneamento cando temos varios barrios da vila que non teñen separadas as augas fecais das pluviais,un problema gravísimo coa praia…,sen embargo,fai un parque para os patos ou o servizo de alugueiro de bicicletas cos cartos do fondo de axuda medioambiental.

Saberá o alcalde que os contedores pódense soterrar?...pero iso conleva planificación e inversión,o que lle impediría colocar máis maceteiros. Todas estas obras,por suposto,asignadas “a dedo” e neste caso concreto con maior delito xa que arriman o contedor de papel á casa,o que impide que se empregue por ese lado e supón un grave risco en caso de incendio…sen comentarios!!!
© 2015 ANOVA Cedeira

Enviado por Tono el Viernes, 13 marzo a las 07:46:29 (29 Lecturas)
(Leer más... | 1446 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-Nuke
ANUNCIO

Bases da convocatoria específica para a provisión definitiva dun posto de traballo de oficial da policía local


Por acordo de XUNTA DE GOBERNO LOCAL, na súa sesión ordinaria de data dezanove de febreiro de dous mil quince, acordouse aprobar as bases da convocatoria específica para a provisión definitiva dun posto de traballo de oficial da policía local.

BASES DA CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A PROVISIÓN DEFINTIVA DE UN POSTO DE TRABALLO DE OFICIAL DA POLICÍA LOCAL

Enviado por Tono el Miércoles, 11 marzo a las 07:49:48 (46 Lecturas)
(Leer más... | 724 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 PSdeG-PSOE Cedeira :::: Candidato

PHP-Nuke


© 2015 - La Voz de Galicia


Pablo Diego Moreda Gil (Foz, 1973) chega á política local de Cedeira, onde reside desde 2002, «coa idea de sumar». «Non penso en número de votos e concelleiros, preocúpame poder axudar ao pobo», subliña. Tampouco atende a ideoloxías: «Esquerda e dereita deberíanse apartar a un lado e entrar nas casas dos veciños para ver os seus problemas». Este enxeñeiro técnico agrícola recalou na vila cedeiresa por mor do seu traballo nunha firma construtora e agora é empresario do sector inmobiliario. Casado e con tres fillos, moi interesado no deporte (xogou ao baloncesto no Celtas de Foz) e o eido sociocultural, o candidato socialista á alcaldía de Cedeira leva anos afiliado a través da agrupación de Foz.

-¿Que supón este paso?

-É un desafío, e un orgullo que a executiva me apoie para liderar este proxecto, satisfaime moito. Desde que teño fillos (o maior ten dez anos) piso moito a rúa e vexo os problemas económicos da xente, a falta de emprego...

-A súa candidatura sorprendeu, hai quen o vencellaba ao PP...

-A miña idea é sumar, axudar ao Concello de calquera forma, non quero un ambiente de crispación na política, senón tolerancia e respecto. Non penso no número de votos ou concelleiros, preocúpame poder axudar ao pobo. Non son de etiquetas, teño amigos en todas as formacións, impórtame a calidade da xente, non as siglas, e a transparencia.

-¿Teme que esperte suspicacias a súa actividade profesional cun Plan Xeral pendente?

-As únicas propiedades que teño en Cedeira son montes e dúas vivendas, non teño terreos pendentes de recalificar... Gustaríame conseguir un plan de urbanismo consensuado con todas as forzas políticas, veciños e parroquias. Facer un Plan Xeral é impopular, pero é o futuro dos nosos fillos e hai que ver o que interesa ao pobo, non manter o sillón.

-¿Que opina da xestión do PP nestes catro anos en Cedeira?

-Cóstame pensar na obra máis importante que teñen feito. Gustaríame que o Concello aplicara unha política de activación laboral, que movera o polígono e pelexara coa Xunta pola estrada a Ferrol. Desde 2011 a suba de impostos debilitou o poder económico das familias; os cartos teñen que estar nos petos dos cidadáns, non en acumular remanente para gastalo en obras preelectorais. O Concello ten que traballar para o pobo, non ao revés.

-¿Cales serán as liñas básicas do seu programa electoral?

-Facer unha política coherente coa situación que estamos vivindo, aparte do tema laboral é moi importante o centro de saúde e o centro de día. Quero que a miña política se basee nos veciños, que están por riba das ideoloxías. Quero chegar a todo o mundo, dialogar con todos e ver as súas inquedanzas; preocúpame que me crean e confíen en min. E potenciar o asociacionismo, apoiar ao comercio e á hostalería.

-¿Baralla a opción dos pactos?

-Son unha persoa de consensos. Se se dera o caso reuniríame con todos os partidos para ver as súas ideas. Pactos si, pero non a costa de todo. Gustaríame ser alcalde pero que iso non supoña grandes desembolsos ao Concello. Ás veces é mellor estar na oposición, dando apoios puntuais, que estar no goberno por intereses propios de cada un.


Enviado por Tono el Viernes, 06 marzo a las 07:39:07 (52 Lecturas)
(Leer más... | 3707 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-NukeNomeamento de D. Antonio Rodríguez Fabello como funcionario en prácticas da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría Superior.

ANUNCIO

Realizado proceso selectivo para a praza de Arquitecto segundo convocatoria publicada no BOP núm. 231 de data 28 de outubro de 2009.

Por resolución núm. 102 de data 26 de febreiro de 2015, foi nomeado funcionario en prácticas da Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Categoría: Superior deste concello D. ANTONIO RODRIGUEZ FABELLO con DNI nº **********.

Cedeira, 26 de febreiro de 2015.
O ALCALDE
Luis Rubido Ramonde

Enviado por Tono el Viernes, 06 marzo a las 07:30:18 (41 Lecturas)
(Leer más... | 731 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Electoralista ::: Crónicas

PHP-NukeO portavoz socialista de Cedeira, José Luís Vergara, critica a fórmula seguida polo executivo de Luís Rubido (PP) para acometer obras nun tramo de beirarrúa do barrio de Crónicas e acentúa esta actuación de «electoralista».

«Sendo sonsciente de que Crónicas necesita dunha intervención, creo que máis que nunca é preciso coidar os procedementos. Existe unha maneira correcta de facelo, mediante a cesión dá propiedade ou dunha subvención nominativa (ao tratarse dunha propiedade privada); pero é un proceso lento, que seguramente non se podería executar antes dás eleccións», sostén.

Vergara reprocha ao executivo cedeirés «que sempre busque o camiño curto, do oportunismo». E advirte de que «cando un non respecta ou procedemento está abrindo as portas á corrupción».

Enviado por Tono el Miércoles, 04 marzo a las 07:57:16 (21 Lecturas)
(Leer más... | 1024 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 ANOVA Cedeira

PHP-Nuke
AULA DA UNED SENIOR EN CEDEIRA

En anova-cedeira estamos a traballar para conseguir crear unha aula da uned sénior en Cedeira.Para desenvolver este proxecto,contamos co apoio e colaboración de D.Luís A. Rodríguez Patiño,coordinador da uned sénior e expárroco de Cedeira e a directora da Uned de A Coruña Dna. Susana Blanco Míguelez.

Para isto,é necesario asinar un convenio entre o Concello de Cedeira e a Uned de A Coruña co fin de que a xente maior de 50 anos poida cursar estes estudos.

Características xerais:
1.-Cada ano divídese en 2 cuadrimestres.En cada cuadrimestre desenvólvense cursos de 30 horas de duración (15 sesións de 2 horas).
2.-Cada alumno pódese apuntar aos cursos que desexe.
2.-As clases son impartidas por profesores titulados.
3.-O custo da matrícula dependendo da implicación do Concello,podería ser desde gratuíta (para as rendas máis baixas) hasta un máximo de 50 euros por cuadrimestre.
4.-Os temas a desenvolver,partindo dun temario xeral da Uned (medicina,saúde,historia,idiomas,medio ambiente…)serían adaptados á temática local e aos intereses do alumnado.
5.-Sen requisitos de entrada.

Non imos descubrir os múltiples beneficios desta actividade como podería ser(a parte da ampliación dos coñecementos)o envellecemento activo,a socialización,o desenvolvemento cognitivo …

Pensamos que dada a importancia do proxecto,debería haber un acordo entre os diferentes grupos políticos de compromiso de levalo adiante con independencia de quen goberne no vindeiro curso 2015-2016.

Enviado por Tono el Miércoles, 04 marzo a las 07:49:26 (17 Lecturas)
(Leer más... | 1698 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PSdeG-PSOE CEDEIRA ::: Comunicado :::

PHP-NukeA afiliación socialista elixe a PABLO MOREDA como candidato á alcaldía.

© PSdeG-PSOE Cedeira
Dcto. orixinal (PDF): preme aquí© PSdeG-PSOE Cedeira

Enviado por Tono el Miércoles, 25 febrero a las 13:58:34 (82 Lecturas)
(Leer más... | 554 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 ANOVA Cedeira :::: Comunicado

PHP-Nuke 
“MENTIROSOS,IGNORANTES OU ACTÚAN DE MALA FÉ”

Diante destas últimas declaracións do Sr.Alcalde, D.Luís Rubido desde anova -cedeira queremos difundir o seguinte comunicado:

1.-Anova -cedeira na súa asamblea local do vindeiro domingo día 1/03/15 decidirá si emprende accións legais polas acusacións contra esta agrupación por parte de D.Luís Rubido.

2.-Sobre a acusación de MENTIR no relacionado coa  recollida de sinaturas sobre a sanidade, decir que en ningún momento “se recolleron sinaturas en base a unha premisa falsa”, xa que antes de afirmar iso deberíase ler o texto que precedía ás sinaturas no que non se cita en ningún momento  que non se vai a cubrir a plaza do médico que se xubila, e que a continuación se reproduce textualmente:CANDO SE PRODUCE A BAIXA DE UN MÉDIC@ NON SE CUBRE. SE SON DÚAS, E HAI SORTE (nas pasadas vacacións de NADAL  non a houbo), mandan un sustituto a MEDIA XORNADA.
                           
                                                                CONSECUENCIAS

1.- PEOR ATENCIÓN AOS PACIENTES E MÁIS ESTRÉS PARA O PERSOAL SANITARIO.
2.- PACIENTES QUE NON PODEN SER ATENDIDOS E VAN POLA TARDE A URXENCIAS.              
3.- FRECUENTES COLAPSOS. A ESPERA QUE SE FAI ETERNA E QUE SE AGRANDA SE O ÚNICO MÉDICO DA TARDE TEN QUE SAÍR A ATENDER UNHA URXENCIA DOMICILIARIA incluso en Pantín, Vilarrube e outras zonas de Valdoviño.
 4.- LISTAS DE ESPERA DE ATA UNHA SEMANA!!! Algo inaudito en atención primaria.
 
             A maiores, tampouco contamos con un especialista en PEDIATRÍA.
 
             ESIXAMOS DESDE XA,ESTAS E OUTRAS MELLORAS !!!
  O GOBERNO MUNICIPAL TEN QUE MOVERSE E DEIXAR DE POÑERSE DE PERFIL!!!


De tódolos xeitos, recoñecemos o “grande” esforzo do Sr. Alcalde de contactar co sergas despois de recibir as 800 sinaturas (un traballo impagable).

3.-Sobre a acusación de “IGNORAR OU ACTUAR DE MALA FÉ” no referente á suba dos impostos no lixo, imposto sobre vehículos e a taxa de ocupación de terreos públicos con fins lucrativos, expresar que:

a) Sobre o lixo : o seguinte texto fala por sí só…


© 2015 ANOVA Cedeira

b) Sobre o imposto sobre vehículos: cando o PP chega ao poder no 2011,un vehículo de gama media pagaba  por este concepto 86,33 euros. No 2012 súbeno a 93,52 euros, cantidade que manteñen no 2013 e 2014 para volvelo subir no presente ano 2015 (BOP 31/12/14).

c)Sobre a taxa por ocupación de terreos públicos: a continuación reproducimos un anaco da ordenanza  asinada polo alcalde o día de fin de ano pasado, no que se reflexa o xa coñecido, de que os locais que teñan 3 mesas todo o ano pagarán 360 euros e por unha tarima de 12 metros cadrados 1440 euros.

Concepto    Por cuatrimestre
Por mesa, cada unha das tres primeiras    40 euros
Por ocupación de espazos na calzada,por m2 ou fracción    40 euros


Por todo o anteriormente exposto, solicitamos ,en principio, unha rectificación pública, xa que o “intento” de difamación non é gratuito…Enviado por Tono el Lunes, 23 febrero a las 08:12:43 (40 Lecturas)
(Leer más... | 4866 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PP vs ANOVA ::

PHP-NukeO alcalde de Cedeira, Luis Rubido, acusa a Anova de «mentir» e recoller firmas baixo unha premisa falsa de que non se vai cubrir a xubilación dun médico do centro de saúde.
O rexedor púxose en contacto co Sergas e constatou que, non só lle comunicaron que se vai cubrir a praza, senón que nunca puxeron en cuestión non facelo.
«A mentira ten un curto percorrido e agora vese que a formación recolleu firmas cidadás en base a unha premisa falsa», criticou.

Enviado por Tono el Domingo, 22 febrero a las 13:41:03 (17 Lecturas)
(Leer más... | 523 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 PP vs ANOVA :: "Ignorancia ou mala fe"

PHP-NukeO regidor cedeirés, Luís Rubido, asegurou onte que Anova actúa por «ignorancia ou mala fe». Así, o alcalde apuntou que as acusacións da formación son «radicalmente falsas» e que non entende como poden facer chantaje aos hosteleiros prometéndolles un dereito que xa teñen recoñecido si saen reelixidos. Do mesmo xeito, o primeiro edil negou taxantemente o resto de afirmacións do partido sobre a subida de impostos e afirmou que considera inxusto lanzar tales informacións sen antes documentarse porque segundo dixo «non vale todo». En canto á recolleita de lixos, Rubido invitou a Anova a mirar cara a outros Concellos da provincia para así comprobar que Cedeira está entre aqueles que aplican as taxas máis baixas. Para rematar, confirmou que o rodaje baixouse este ano, excepto para os coches de alta gama.

Enviado por Tono el Sábado, 21 febrero a las 08:01:47 (22 Lecturas)
(Leer más... | 899 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira :: Emprego municipal

PHP-Nuke
ANUNCIO

Convocatoria e Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de peón do Concello.

Por Resolución de Alcaldía num. 72 de data 11 de febreiro de 2015 acordouse aprobar a convocatoria e as Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de peón do Concello.

BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO PEÓN.

Enviado por Tono el Jueves, 19 febrero a las 20:15:27 (53 Lecturas)
(Leer más... | 850 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 ANOVA ::: A SUBA de Impostos do PP

PHP-Nuke
A SUBA DE IMPOSTOS DO PP

Desde que chegou ao poder no 2011,o PP non parou de subir impostos en plena crise.

Referímonos á taxa do lixo ás vivendas,aos bares,comercios… que supera en algún caso o 20% (axúntase copia).Tamén poderiamos falar do catastro e o ibi,pero ímonos centrar na ordenanza asinada por D.Luís Rubido (BOP 31/12/15).

Na mesma podemos comprobar como despois de subir o ibi o ano pasado,este báixao 0,02 décimas.Pola contra sube o imposto sobre os vehículos en máis de 1 punto.

Pero o máis chamativo é a espectacular suba na taxa por ocupación de terreos públicos con carácter lucrativo.Por poñer uns exemplos,un local que teña 3 mesas todo o ano,deberá aboar a cantidade de 360 euros,ou o que teña unha terraza de madeira de 12 metros cadrados aboará 1440 euros.
Diante destas cantidades,que en anova consideramos desorbitadas,o señor alcalde afirma que si sae reelixido,só cobrará un cuatrimestre.Este feito supón un claro “chantaxe” a todos os afectados e seguir na liña do amiguismo, escurantismo e de que temos que pasar polo seu despacho para negociar as cantidades a pagar.

Desde anova-cedeira reclamamos claridade e obxetividade, e neste caso concreto,os prezos deberían de estar consensuados previamente cos profesionais afectados para non ter ningunha sorpresa cando chegue o recibo da deputación.

E para colmo a suba da luz do goberno central…sen comentarios!!!


© 2015 - ANOVA Cedeira
Dcto. orixinal (PDF):preme aquí

Enviado por Tono el Jueves, 19 febrero a las 20:11:04 (29 Lecturas)
(Leer más... | 1837 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-NukeResolución da Alcaldía de invalidez nomeamento funcionaria en prácticas-funcionaria de carreira

ANUNCIO

Sendo dictada sentencia con data 16.04.14 por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala Contencioso-Administrativo, Sección 1) no recurso de apelación n.º 0000315/2013, con data 9.02.15 se reune o Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de arquitecto do concello de Cedeira co fin, entre outros extremos, de revisar a puntuación do primeiro exercicio tra-la anulación das preguntas 6, 7 e 11. Coa nova valoración realizada polo Tribunal cualificador D.ª María Belen Lamas Pardo non supera a puntuación mínima requirida polas bases para continuar no proceso selectivo.

Mediante resolución de Alcaldía de data 10.02.15 (decreto 71) se declara a invalidez do nomeamento como funcionaria en prácticas-funcionaria de carreira da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, categoría superior de D.ª María Belén Lamas Pardo, con DNI **.***.***-*, con efectos dende a data 10.02.15.

De conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, por medio do presente anuncio comunícaselle aos que non sendo posible notificar persoalmente a referida resolución, que están notificados a todos os efectos significandolles que contra a resolución de Alcaldia de data 10.02.15 (decreto 71) , que se dicta en execución da sentencia de data 16.04.14 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala Contencioso-Administrativa Sección 1) no recurso de apelación n.º 0000315/2013, non cabe recurso sen prexuízo de que, de acordo cos artigos 103 e seguintes da Lei 29/98 de 13 de xullo, da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, de considerar que esta resolución de execución non se corresponde coa sentencia da que trae causa, poida dirixirse ó Xulgado Contencioso-Administrativo n.º 2 A Coruña.

Cedeira, 10 de febreiro de 2015.
O ALCALDE
Asdo.: Luis Rubido Ramonde

Enviado por Tono el Miércoles, 18 febrero a las 07:54:52 (63 Lecturas)
(Leer más... | 2226 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 BNG - Cedeira

PHP-NukeCentro de día de Cedeira: improvisación e electoralismo do goberno municipal popular


En relación ao “proxecto” de centro de día anunciado polo goberno municipal popular, e despois do publicado na prensa con data 13 de febrero de 2015, o BNG queremos transmitir á opinión pública o que pensamos ao respecto.

En primeiro lugar o grupo de goberno municipal de Cedeira non tivo a ben amosar publicamente o tan anunciado proxecto, e o que sabemos é só o reflectido na prensa, que é que o investimento municipal  nas obras de adaptación do local da cafetería do auditorio para centro de día é de 73.335 euros. Non sabemos os servizos que vai prestar o centro e menos aínda como vai ser a xestión do mesmo. Xa que si ben nos primeiros anuncios en prensa que fixo o noso goberno municipal sobre este tema parecía claro que a xestión ía ser privada, á vista do publicado agora: “o goberno local solicita á Xunta a coxestión do centro de día”, seguimos sen ter información precisa e fiable de cómo vai ser a cousa.

O BNG temos preguntado en numerosos plenos ao goberno municipal polo tema da xestión do anunciado centro de día, porque nós como defensores dos servizos públicos temos moi claro que as inversións municipais teñen que adicarse a servizos públicos. Todo o que sae do Concello pagámolo todos e os servizos que se creen cos nosos cartos teñen que ser para todos. Si se crea un centro de día con cartos públicos, por que imos ter que pagar polos seu uso?. E si xa todas as veces que preguntamos sobre o tema nunca se nos deu una resposta clara, agora o que se pon de manifesto é que aínda non se sabe como vai ser a xestión.

Polo que seguimos a ver como o goberno municipal popular de Cedeira goberna e xestiona  cunha improvisación abraiante, iso si a golpe de titulares. Improvisación da que temos neste caso un exemplo manifesto, cando se quixo botar aos maiores do seu local, na cafetería do auditorio,  o señor alcalde non foi quen de explicar nin o por que nin que pretendían facer co local en cuestión.

E curiosamente cando remata esta lexislatura, coas eleccións municipais á vista, anúnciase un gran proxecto de centro de día, non vaia ser que alguén se dea conta de que a residencia para a terceira idade que prometían os populares nas pasadas eleccións municipais non se fixo.  Tiveron catro anos para facela e para proxectar un centro de día en condicións e saen ás dez de últimas con estas xenialidades.

O BNG, como calquera neste pobo, sabemos que tanto unha residencia para a terceira idade como un centro de día son imprescindibles, sen meternos xa no deterioro asistencial do centro de saúde, e deberíamos de poder contar xa dende hai tempo cos seus servizos, o que non nos vale é que nos traten de parvos e que o que non se fixo en catro anos, tendo na Xunta tamén a maioría absoluta o PP, se disfrace agora no entroido de boa xestión e eficacia.

María Xosé Rodríguez Pérez
Portavoz municipal do BNG de Cedeira


Enviado por Tono el Domingo, 15 febrero a las 08:02:33 (27 Lecturas)
(Leer más... | 3133 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 ANOVA Cedeira :::: Sanidade

PHP-Nuke

RECOLLIDA DE SINATURAS POLA SANIDADE


Durante as últimas semanas en anova-Cedeira  adicámonos á recollida de sinaturas, en colaboración con varios establecementos públicos que nos prestaron unha impagable axuda, para denunciar a precaria situación pola que pasa o noso concello en materia de sanidade. Unha vez recollida unha cantidade que nos pareceu significativa, máis de 800, démoslle entrada no concello por rexistro.

Van acompañadas dun texto no que se anima ao goberno local a que se "molle"e reclame diante de quen proceda o dereito da poboación local a que se lle envíen médicos sustitut@s cando os titulares están de baixa ou de vacacións,- evitando con isto longas e insufribles esperas en urxencias ou listas de espera de ata unha semana,- así como un/ha pediatra e non un médico de familia para atender aos máis pequenos. Como se ve, peticións elementais.

De paso queremos lembrarlle aos nosos “munícipes” que estamos atentos ao seu compromiso público de cubrir a entrada do centro de saúde, cousa que, evidentemente, terá que suceder antes das eleccións locais

Enviado por Tono el Viernes, 13 febrero a las 16:12:44 (27 Lecturas)
(Leer más... | 1281 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira ::: Axudas

PHP-NukeO Concello de Cedeira informa ás familias da localidade con fillos menores de tres anos da apertura da convocatoria das prestacións económicas para o ano 2015 que leva a cabo a Consellería de Traballo e Benestar Social da Xunta de Galicia. A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos. A cuantía oscila entre os 360 euros cando sexa a primeira filla ou fillo; 1.200 euros, cando sexa a segunda filla ou fillo, e 2.400 euros, cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos.

Os interesados en solicitar as axudas poden dirixirse ao Departamento Municipal de Servizos Sociais da localidade, ubicado na terceira pranta do Auditorio. O horario é de 10 a 13 horas de luns a venres. O prazo conclúe o vindeiro 14 de marzo. Os beneficiarios serán aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2015 e que, durante o ano 2013, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.

No caso de fillos/as adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2013 e o 31 de decembro de 2014, a prestación poderase conceder durante os tres anos posteriores á data da inscrición no Rexistro Civil ou, cando esta non sexa necesaria, a partir da data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

Enviado por Tono el Jueves, 05 febrero a las 16:59:22 (22 Lecturas)
(Leer más... | 1568 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 ANOVA Cedeira :::: Queremos Galego

PHP-Nuke© 2015 - ANOVA Cedeira

Enviado por Tono el Jueves, 05 febrero a las 11:06:34 (17 Lecturas)
(Leer más... | 184 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 CIAIM

PHP-NukeA Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), órganos adscrito ao Ministerio de Fomento, apunta que o falecemento do marinero do buque Lucero Un (con base en Cedeira), tras caer ao mar arrastrado polo seu aparello en 2013, puido deberse a que non se adoptaron "medidas de protección" para proceder a lanzar a arte de pesca, malia tratarse dunha "actividade de risco". O informe do accidente publicado pola Ciaim destaca ademais que os marineros non usaron os chalecos pese a habelos a bordo. "No caso de que o tripulante houbese ter posto o chaleco de traballo, o empuxe xerado co disparo do dispositivo podería permitir a súa liberación da cala ou, no caso máis pesimista, a recuperación do seu corpo", reza o texto.

A tripulación "non era partidaria", segundo os expertos, de colocarse os chalecos de traballo porque eran "incómodos e susceptibles de engancharse ás redes". A Ciaim subliña, finalmente, que a avaliación dos riscos laborais do buque non estaba "ben realizada".


© 2015 - CIAIM
Informe CIAIM (PDF): preme aquí

Enviado por Tono el Jueves, 05 febrero a las 10:59:31 (37 Lecturas)
(Leer más... | 1484 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Polígono A Trabe

PHP-Nuke
A evidente inactividade do polígono industrial da Trave -vendéronse 15 das 53 parcelas e varias naves construídas atópanse pechadas- desencadeou un intercambio de reproches entre o goberno local e a oposición socialista de Cedeira no último pleno. Unha pregunta do portavoz do PSOE, José Luis Vergara, serviu de detonante: «¿Que xestións teñen feito para axudar ás empresas que están non polígono?». «Hai só unha con actividade; nós non nos imos meter nas entrañas doutras que tiñan subvencións previstas, pero parece que capital propio non (...). Non temos capacidade para entrar en empresas con dificultades económicas», contestou o alcalde, o popular Luis Rubido.

Vergara insistiu en interpelar ao rexedor sobre «ás iniciativas de apoio» ás firmas do parque da Trave, despois do intercambio de insinuacións e acusacións directas sobre o suposto uso electoralista da implantación de empresas no polígono industrial e a creación de emprego. O concelleiro de Obras, Alfredo Vilela, interveu para comentar que unha das firmas instaladas no parque, sen actividade, «ten problemas co Igape para conseguir parte dá subvención porque non cumpriu; meteu maquinaria usada no canto de nova e nin sequera puideron facer vos técnicos ás probas. ¿Que imos facer aí?».

Vivendas para maiores

Doutra banda, a portavoz do BNG, María Xosé Rodríguez, reprochou ao executivo local «que publiciten ou aluguer de vivendas de iniciativa privada para a terceira idade» e asegurou que «a xente fala de que o Concello vai facer un centro residencial». Rubido negou calquera proxecto neste último sentido e aclarou que o papel do Concello «é tratar de convencer á iniciativa privada». A concelleira do Bloque discrepa, sobre todo nas formas: «Non estamos de acordo, crear confusión entre a xente».

Enviado por Tono el Miércoles, 04 febrero a las 17:18:42 (24 Lecturas)
(Leer más... | 2024 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - BOP

PHP-NukeAprobación definitiva orzamento e do equipo do persoal Concello de Cedeira para 2015

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPOSTO DO EXERCICIO 2015

De conformidade con o disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, comunícase que o Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 30 de decembro de 2014, adoptou acordo de aprobación inicial do Presuposto para 2015.

Publicouse o anuncio de exposición pública no BOP 1 do 02 de xaneiro de 2015 e as reclamacións foron resoltas no Pleno do 28 de xaneiro de 2015, aprobando definitivamente o referenciado orzamento. O resumo por Capítulos do Presuposto o seguinte:

Enviado por Tono el Lunes, 02 febrero a las 17:59:22 (32 Lecturas)
(Leer más... | 1006 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 0)

 ANOVA Cedeira ::: Centro de Saúde

PHP-Nuke

OBRAS URXENTES NOS ACCESOS AO CENTRO DE SAÚDE

A ninguén se escapa que o goberno municipal do pp está “tirando a casa pola ventá” para intentar convencer á poboación da súa “boa xestión” e tratar de ser reelixidos nas municipais do vindeiro mes de maio.

Dentro desta dinámica,e como parece que gobernan sen ningún tipo de planificación desde anova-cedeira  instamos ao sr. Alcalde a que acometa unha obras que ao noso entender teñen unha gran importancia e non supoñen un excesivo gasto.Referímonos á cubrición da entrada ao centro de saúde e de paso facer tamén unha pasarela cuberta entre esa entrada e a de urxencias.

A razón é moi sinxela,xa que tódolos martes e xoves,cítanse á xente que o require,a facer análises ás 8 da mañá,hora na que abre o centro.Dado o sistema de numeración por orde de chegada,moita xente acude con antelación e isto supón que os días de mal tempo se teñan que estar mollando e pasando frío.

Ao mesmo tempo,solicitamos unha pasarela que cubra a beirarrúa entre a entrada e a zona de urxencias porque  moitos doentes,con dificultade de mobilidade ,chegan empapados ao centro despois de aparcar os seus vehículos nos aparcamentos reservados nesta espazo.

Todo o anteriormente exposto,complementaríase co pintado dun paso de peóns enfronte da porta do centro que minimizaría a posibilidade de atropelos nesta zona tan concorrida.

Enviado por Tono el Lunes, 02 febrero a las 17:54:23 (15 Lecturas)
(Leer más... | 1554 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Denuncia ::::

PHP-Nuke
                                                 IRREGULARIDADES EN CELTA PRIX

 
  A empresa Celta Prix, adxudicataria do servizo de recollida e tratamento do lixo en Cedeira, está sometida a unha serie de obrigas, entre as cales hai unha que indica con claridade meridiana que ten que ser sensible ao mantemento e protección da saúde laboral dos seus traballador@s, baixo a advertencia de estar cometendo unha falta grave.

  Pois ben, en ANOVA somos coñecedores, pola documentación que nos fixo chegar un dos traballadores, de que dita empresa fai caso omiso das recomendacións dos facultativos que sosteñen que este señor, á vista dos numerosos problemas físicos que padece, non é apto para desenvolver o seu traballo habitual de barrendeiro e, moito menos, se non se lle facilitan os medios axeitados solicitados por el de forma. Por esta razón, cando se lle recrudecen as dores, ten que solicitar a correspondente baixa, a última, de case dous meses, durante o pasado verán. Cómpre asignarlle outra tarefa.

Como temos constancia de que as numerosas reivindicacións por parte de dito traballador son sistematicamente rexeitadas pola empresa, dá a sensación de que está a sufrir un auténtico acoso laboral recorrente.

  Días atrás, limos nos xornais, que o noso alcalde se solidariza con el. Non basta, terá que obrigar á empresa a cumprir o prego de condicións, entre as que se contan ademais da xa citada, as revisións periódicas, cubrir as baixas e as vacacións,.... e non mirar para outro lado.

Enviado por Tono el Viernes, 23 enero a las 08:09:43 (46 Lecturas)
(Leer más... | 1935 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)

 Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Denuncia ::::

PHP-Nuke
Anova-Cedeira iniciou unha campaña de recollida de sinaturas para denunciar as graves carencias da sanidade en Cedeira e tratar de poñerlle remedio.Tódol@s interesad@s en participar poden facelo no Centro de Saúde,farmacia Esteban Pantoja,farmacia López Mercader e outros locais colaboradores.

GRAVES CARENCIAS NA SANIDADE DE CEDEIRA

CANDO SE PRODUCE A BAIXA DE UN MÉDIC@ NON SE CUBRE. SE SON DÚAS, E HAI SORTE (nas pasadas vacacións de NADAL  non a houbo), mandan un sustituto a MEDIA XORNADA.
                            
                                                                CONSECUENCIAS

1.- PEOR ATENCIÓN AOS PACIENTES E MÁIS ESTRÉS PARA O PERSOAL SANITARIO.
2.- PACIENTES QUE NON PODEN SER ATENDIDOS E VAN POLA TARDE A URXENCIAS.
3.- FRECUENTES COLAPSOS. A ESPERA QUE SE FAI ETERNA E QUE SE AGRANDA SE O ÚNICO  MÉDICO DA TARDE TEN QUE SAÍR A ATENDER UNHA URXENCIA DOMICILIARIA incluso en Pantín, Vilarrube e outras zonas de Valdoviño. 

 4.- LISTAS DE ESPERA DE ATA UNHA SEMANA!!! Algo inaudito en atención primaria.
 
             A maiores, tampouco contamos con un especialista en PEDIATRÍA.
  
             ESIXAMOS DESDE XA,ESTAS E OUTRAS MELLORAS !!!
             O GOBERNO MUNICIPAL TEN QUE MOVERSE E DEIXAR DE POÑERSE DE PERFIL!!!

Enviado por Tono el Viernes, 23 enero a las 08:07:34 (25 Lecturas)
(Leer más... | 2474 bytes más | ¿Comentarios? | Puntuación 5)


     Encuesta
Perderá Leopoldo os 2,5 mill. de € para o Novo Centro de Saúde ?

SI
NO
NS/NCResultados
Encuestas

votos: 261
Comentarios: 0

     Noticia Destacada
Hoy aún no hay una Gran Noticia.

     Noticias Anteriores
Viernes, 23 enero
· Concello de Cedeira - ANOVA ::::: Denuncia ::::
Sábado, 17 enero
· PSdeG-PSOE Cedeira ::: Reclamacións Orzamentos 2015
· A "conxura" de La Voz contra a operación Pokémon
Jueves, 15 enero
· ANOVA - Cedeira
· ANOVA - Cedeira
Viernes, 02 enero
· Concello de Cedeira - BOP
· Concello de Cedeira - BOP
Martes, 30 diciembre
· Concello de Cedeira ::: Xuiz de paz
Sábado, 27 diciembre
· Inmobiliaria :::::: Concello de Cedeira
Martes, 23 diciembre
· ANOVA Cedeira :::: POLITICA DE "AMIGUISMO"
Miércoles, 17 diciembre
· PSdeG-PSOE CEDEIRA ::: Comunicado :::
Martes, 16 diciembre
· ANOVA :::: A “DES-INFORMACIÓN” MUNICIPAL
Viernes, 12 diciembre
· PSdeG-PSOE CEDEIRA ::: Comunicado :::
Jueves, 11 diciembre
· BNG Cedeira :::: Denuncia
Martes, 09 diciembre
· BNG Cedeira :::: Comunicado
· ANOVA Cedeira :::: Asemblea
Sábado, 06 diciembre
· ANOVA Cedeira :::: Asemblea
Miércoles, 03 diciembre
· Daniel Formoso: "Con esta prepotencia non se vai a ningún lado"
Martes, 02 diciembre
· Federación Provincial de Cofradías
Lunes, 24 noviembre
· ANOVA Cedeira :::: OPACIDADE
· XxC :::: Rexistro MIR
Domingo, 23 noviembre
· Actos BORME
· XxC :::: Carmen Rey Jimena
Martes, 18 noviembre
· Concello de Cedeira ::: Impostos
· Concello de Cedeira ::: Impostos
· PSdeG-PSOE CEDEIRA ::: Comunicado ::: II
· Concello de Cedeira - BOP
Viernes, 14 noviembre
· ANOVA Cedeira :::: Por alusións
· PSdeG-PSOE CEDEIRA ::: Comunicado :::
Miércoles, 12 noviembre
· ANOVA Cedeira ::: AS BECAS , UNHA PRIORIDADE

Artículos Anteriores
© 2003-2013 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 1.09 Segundos