Concello de Cedeira ::: ANUNCIO
Fecha Viernes, 15 septiembre a las 00:34:24
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello de Cedeira.


O Pleno do Concello de Cedeira, en sesión ordinaria realizada o 30.03.2023, acordou a aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.

O expediente foi sometido a información pública polo prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da inserción do anuncio de aprobación inicial no Boletín oficial da Provincia, BOP nº 105 de 5 de xuño de 2023.

Durante o prazo de información pública non se presentaron reclamacións en relación coa aprobación inicial, polo que o Plan considérase definitivamente aprobado.

O texto do Plan municipal está a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello.

Cedeira, 11 de setembro de 2023

O alcalde,

Pablo Diego Moreda Gil

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2847