Os intercambios ::: Un artigo de A.Luaces. :: Opinión A Coruña
Fecha Lunes, 28 septiembre a las 22:51:11
Tema PHP-Nuke


A conselleira do Mar, Rosa Quintana, falou o xoves co sector volanteiro a través das distintas organizacións deste segmento de flota. Cumpriu o seu compromiso. A propia Quintana asombrábase de que, por primeira vez na historia, xuntásense todas as asociacións que representan á flota de volante de Galicia. E un cre que, si en verdade a idea da conselleira galega era, ou é, que todas as organizacións representativas do sector reunísense con ela, non debese facer outra cousa que convocar ese encontro, na seguridade de que moi poucos ou ningún ían fallar.

Que non, que non caen na conta de que o sector volanteiro galego, como outros (artes varias, cerco, arrastre, palangre, etc.) queren falar, pero facelo como a calzón caído, chamando pan ao pan e viño ao viño. Que eles, os armadores e os tripulantes, entenden de mar e que o que queren é pescar e facelo coa seguridade de que si hoxe o día non é bo, mañá pode ser mellor.

Pero é que, cando non é por falta de cotas, é polas sancións, polas constantes inspeccións, polas normativas, pola incomprensible actuación de compañeiros que adquiren barcos portugueses para seguir pescando cando a flota do Cantábrico Noroeste está obrigada a parar (caso do fin de semana) ou cando a flota española está parada porque a súa cota de pesca esgotouse.

E esgótase -¡que casualidade!- xusto onde tamén pescan os barcos lusos, moitos deles propiedade de armadores galegos.

A diferenza está en que para eles non hai avisos de parada, nin multas por sobrepesca ou por non comunicar coa antelación establecida o acceso a porto trala faena para vender. Non hai obrigación de descanso no fin de semana e venden -dixémolo xa tantas veces- as súas capturas con destino aos mercados que a flota do caladero nacional Cantábrico Noroeste non puido fornecer.

A isto chámaselle competencia desleal propiciada por aquilo que, tendo a sartén polo mango, só friten aos que en Galicia e o Norte de España viven do que pescan nas súas augas.

Na súa reunión cos volanteiros -han ter que poñerse en folga unha ducia de homes de Cedeira, Laxe, Corme e outras localidades para que a reunión fose convocada oficialmente- Quintana suscitou dúas saídas aos moitos problemas que afectan ao sector: un intercambio de cota con outros países (non se lle ocorreu antes), ou estudar haise flotas ás que sobren cotas de pesca e, de ser así, realizar un reparto para beneficiar ás que teñen menos.

Ciertamente, non sabemos o que vale a nosa conselleira. Non a valoramos o suficiente. A brillantez das súas ideas céganos e non vemos realmente o que vale.

Quítelles vostede cota aos que a teñen, conselleira, e conceder porque si, aos que carecen dela. Imos, anda. Que son todos, absolutamente todos, os que se queixan pola carencia desa cota que vostede pretende repartir. Con que criterio? Como llo explica, conselleira, a quen ten que pagar salarios, Seguridade Social, seguro de accidentes ou de vida, hipoteca e, sobre todo, vivir e permitir que vivan os seus? Vaillas a quitar ao arrastre, ao cerco, ao palangre, a artes menores...?

¡Que non teñen para vivir, señora conselleira...!

E "o" de negociar novos intercambios de cota con outros países... Con Francia, con Portugal...? Con que outro país, señora Quintana, que estea ao alcance duns barcos pequenos que non teñen capacidade para irse a pescar ao mar do Norte, ao Mediterráneo...?

Para "isto", mellor non reunirse. Para dicir que a día de hoxe temos un 70% máis de cota de merluza sur da que tiñamos en 2009...?

© 2015 :: A. Luaces :: Opinión A Coruña


Link: A. Luaces :: Opinion A Coruña


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2697