Concello de Cedeira ::: BOP
Fecha Jueves, 23 julio a las 19:52:35
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

Nomeamento de funcionario en prácticas

 Rematado o proceso selectivo para a provisión, polo sistema de promoción interna, dunha praza de oficial da Policía Local, de acordo coa proposta do tribunal cualificador, por Resolución da Alcaldía n.º 252, de data 29 de maio de 2015, nomeouse funcionario en prácticas do grupo C1, escala Administración Especial, subescala Servizos Especiais, clase Escala Básica, categoría oficial Policía Local, a D. Alberto Díaz García, con DNI ********.

Cedeira, 13 de xullo de 2015.
On alcalde 
Pablo Diego Moreda Gil


Lino: BOPONLine

Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2651