Concello de Cedeira ::: BOP
Fecha Jueves, 23 julio a las 19:50:39
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

Nomeamento de funcionario de carreira

Realizado proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto, segundo convocatoria publicada no BOP núm. 231, de 28 de outubro de 2009, de acordo coa proposta do tribunal cualificador, e visto o informe de superación do período de prácticas, por Resolución da Alcaldía n.º 291, de data 18 de xuño de 2015, nomeouse funcionario de carreira da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, categoría superior, grupo A1, a D. Antonio Rodríguez Fabello, con DNI ************.

Cedeira, 13 de xullo de 2015.
O alcalde
Pablo Diego Moreda Gil


Lino: BOPONLine

Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2650