Concello de Cedeira ::: BOP
Fecha Jueves, 23 julio a las 19:48:30
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

Cese de persoal eventual

Por Resolución da Alcaldía n.º 285/2015, de data 12.06.2015, foi cesada D.ª Olga Iglesias Bereijo como persoal eventual no posto de coordinadora das actividades do Fogar do Pensionista.

Por Resolución da Alcaldía n.º 286/2015, de data 12.06.2015, foi cesado D. José Luis Parada Freire como persoal eventual no posto de asistente técnico ás concellerías.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 104 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Cedeira, 15 de xuño de 2015.
O alcalde
Pablo Diego Moreda Gil


Lino: BOPONline

Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2649