Concello de Cedeira ::: BOP
Fecha Jueves, 23 julio a las 19:26:48
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

Convocatoria para ampliación da lista aberta para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía local.

Por resolución da Alcaldía núm. 341/2015 de data 14 de xullo de 2015 acordouse:

Primeiro.–Convocar probas para ampliación da lista aberta, mantendo as persoas que xa o superaron, para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía local cuxas bases foron publicadas no BOP número 124, do 2 de xullo de 2014.
Segundo.–O prazo de presentación de solicitudes será de oito días naturais desde a publicación do anuncio da convocatoria no BOP.
Terceiro.–Os candidatos que superen o proceso selectivo integraranse na bolsa de traballo na orde que lles corresponda.
Cuarto.–Dispoñer a publicación no Boletín Oficial da Provincia da presente resolución para a ampliación da lista aberta para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía local.

Cedeira, 15 de xullo de 2015.
O alcalde
Asdo.: Pablo Diego Moreda Gil


Lino : BOPONLine

Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2640