Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo (HEMEROTECA)
Fecha Jueves, 11 junio a las 00:44:23
Tema PHP-Nuke


RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Asunto :INADMISION SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITULARIDADE
SOLICITADA POR JUAN A SANTANA ARTILES ( EXPTE 2012/025/000001)
Data decreto: 18/01/2012
Núm. Decreto: 22


ANTECEDENTES DE FEITO

1.- Con data 12.12.11 ( rex entrada 7190) Juan Angel Santana Artiles solicita que se proceda ó cambio de titularidade do establecemento dedicado a café bar- mesón sito en O Baturro, Sn Roman, que actualmente figura a nome de Alfredo Vilela Santalla.


Dcto. formato PDF : preme aquíLink: Concello de Cedeira

Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2622