Concello de Cedeira ::: PP ::: Urbanismo (HEMEROTECA)
Fecha Jueves, 11 junio a las 00:42:55
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO
Asunto: Información pública licenza
Expediente 2013/U013/000002

Sendo solicitada por Alfredo Vilela Romero, licenza municipal para legalización de terminación, acondicionamento e instalacións de edificación existente, sita no lugar O Baturro, San Román, Cedeira, para dedicala a café-bar, cumplindo co disposto no art. 36 do Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de 27 de Agosto de 1982, sométese o expediente orixinado a información pública, podendo ser examinado no Departamento de obras e Urbanismo deste Concello polo prazo de VINTE DIAS hábiles -que comezará a contarse dende o seguinte ao da inserción do presente Edicto no Boletín Oficial da Provincia- podendo no devandito período presentar contra o mesmo, as alegacións ou exposicións, individuais ou colectivas, tanto de oposición como de modificación ou rectificación, que se consideren oportunas.

Cedeira, 31 de marzo de 2015
O Alcalde
Luis Rubido Ramonde

Lino: BOPONLine

Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2621