Concello de Cedeira ::: Intervención
Fecha Domingo, 07 junio a las 18:37:38
Tema PHP-Nuke


O portavoz en funcións do PSOE en Cedeira reitera que os 28 informes de reparo do interventor, que acumula o goberno do PP no último ano e medio, conteñen «consideracións gravísimas e xeralizadas, laborais, regulamentarias, contractuais e económicas».

E insiste en que Luis Rubido «ten a obriga de responder de cada anomalía (...). Non o fai e nunha manobra de distracción de trileiro bota porcallada» sobre o PSOE. «Tras catro anos de busca de anomalías socialistas o único que pode achegar son cifras que saca dá chisteira (...). O Pp (*), sacando o tema dás festas, está xa poñendo a gasa enriba dá ferida que lle deixa ao goberno entrante», conclúe.


------------------------------------------------------------------------------
(*)


      Concello de Cedeira :::: Intervención

      Nota de reparo de Intervención

b) A factura emitida por Soto Espectáculos As Pontes SL organización de eventos musicales Festas
Patronales 2014
con París de Noia e un total de 18.150,00 € (Ive engadido) preséntase con un
escrito da Comisión de Festas do 30 de decembro de 2014. No devandito escrito o que se designa
como presidente da Comisión de Festas do 2014 (Esteban Blanco Garrote), indica que tras facer
fronte aos pagamentos, quedou por saldar parle da débeda relativa as orquestas contratadas que
actuaron durante as festas, solicitando que o Concello asuma a débeda pendente
.

O contido da solicitude non é posible de verificar para a Intervención municipal, toda vez que se
pon de manifestó a absoluta falta de control sobre a recadacíón dos postos de barracas e atraccións
durante as Festas Patronaís en particular
. Non se conta con ningún dato sobre os ingresos da
Comisión de Festas Santa María do Mar 2014
, nin sobre os gastos que permitan siquera comprobar
a realidade da débeda
, polo que xa de comenzo debería ser rexeilada a soíicitude, ou a lo menos
requerir a documentación Justificativa. En calquera caso, de asumir o Concello parte da débeda da
Comisión, debería ser baixo a figura dunha subvención (Capítulo 4), e non como gasto corrente
(Capítulo 2), por non tratarse dun gasto organizado polo propio Concello.
--------------------------------------------------------------


Lino: VONLine

Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2613