Concello de Cedeira - BOP
Fecha Lunes, 02 febrero a las 17:59:22
Tema PHP-Nuke


Aprobación definitiva orzamento e do equipo do persoal Concello de Cedeira para 2015

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPOSTO DO EXERCICIO 2015

De conformidade con o disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, comunícase que o Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 30 de decembro de 2014, adoptou acordo de aprobación inicial do Presuposto para 2015.

Publicouse o anuncio de exposición pública no BOP 1 do 02 de xaneiro de 2015 e as reclamacións foron resoltas no Pleno do 28 de xaneiro de 2015, aprobando definitivamente o referenciado orzamento. O resumo por Capítulos do Presuposto o seguinte:

+ info: preme aquí

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2544