Concello de Cedeira - BOP
Fecha Viernes, 02 enero a las 10:41:41
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZAS FISCAIS


O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 14 de noviembre de 2014, adoptou os acordos de aprobación inicial das ordenanzas que se indican de seguido, sendo exposto o anuncio de aprobación inicial no BOP 221 do 18 de novembro:

– Ordenanza reguladora do imposto sobre bens inmobles

– Ordenanza reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica

– Ordenanza reguladora da Taxa por Ocupación de terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa

Ao non presentarse reclamacións, os acordos de aprobación inicial elévanse a definitivo, e en cumprimento do previsto na lexislación vixente anunciase a aprobación defintiva das devanditas ordenanzas cuxo texto íntegro se recolle como anexo.

Cedeira, 29 de decembro de 2014
O alcalde
Luis Rubido Ramonde

+Info: preme aquí

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2534