Concello de Cedeira - BOP
Fecha Martes, 12 agosto a las 13:22:03
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril, fago público, para xeral coñecemento, que por resolución da dirección de Augas de Galicia de data 29 de xullo de 2014 e como resultado do expediente incoado ó efecto, outorgóuselle a María Concepción García Rodríguez unha concesión de 376 m3 anuais de auga que procede dun manancial, no lugar da Calzada, na parroquia de Montoxo (San Xiao), no concello de Cedeira (A Coruña), con destino a uso doméstico e gandeiro.

Número Expte.: DH.A15.42771.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2014.
O subdirector xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
Roberto Arias Sánchez

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2471