PSdeG-PSOE Cedeira
Fecha Lunes, 07 abril a las 19:22:27
Tema PHP-Nuke


ASUNTO: SOLICITUDE DE PLENO EXTRAORDINARIO

María del Carmen Vergara Rey, Manuel Pérez Riola, Emilia Durán Fernández e José Luis Vergara Rey, concelleiros e concelleiras do Concello de Cedeira,

EXPOÑEN

1. Que o artigo 46.2 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local
establece que “o pleno celebra sesión extraordinaria cando así o decida o
presidente/a ou o solicite a cuarta parte, polo menos, do número legal de
membros da corporación…”
2. Que o citado artigo limita a tres o número de solicitudes que pode facer un
concelleiro no período dun ano.
3. Que os asinantes deste escrito cumpren cos requisitos do artigo 46.2 a) da
Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local.

ARGUMENTAN

         Que o sistema marítimo-fluvial da ría de Cedeira está a sufrir un grave deterioro que esixe de todos os entes sociais, económicos, institucionais e científicos a maior das concurrencias e participación posibles.

        Que a mellor maneira de enfrentar a opacidade desenvolvida pola Demarcación de Costas de Galicia e Concello de Cedeira é realizar actividades públicas onde as ideas discurran con liberdade e transparencia.

        Que os representantes do pobo están no dereito de enterarse das medidas que as autoridades propoñen polos cauces democráticos. As intervencións contradictorias que o Sr. Rubido verte nos médios de comunicación podennos levar a facernos unha idea equivocada, como así sucedeu neste caso, das verdadeiras intencións que esconde o PP. Non chega coa boa vontade de quenes escriben e len os periódicos. Visto o visto, faise imprescindible levantar acta de canto o grupo de goberno expresa.

         Que, frente ao insulto fácil do alcalde de Cedeira a mellor medicina é a convocatória pública e democrática do órgano de máxima representación do pobo, expresado nas urnas, ao que todos e todas podamos asistir, o Pleno da Corporación Municipal.

         Que, ao contrario de prácticas sectarias, a mellor receita é outorgar a voz a cantos colectivos e veciñanza desexen expresarse.

SOLICITAN

       A convocatoria de PLENO EXTRAORDINARIO no marco legal estabelecido na exposición de motivos e co seguinte punto na orde do día:

       DEBATER E PROCEDER Á APROBACIÓN POR PARTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE

        1. IMPULSAR A REALIZACIÓN DE CANTOS ESTUDIOS SEXAN NECESARIOS PARA COMPRENDER A DINÁMICA XERAL DA RIA DE CEDEIRA.
        2. ELABORAR CON RIGOR, MEDIDAS QUE FAGAN POSIBLE O SEU APROVEITAMENTO SOCIAL E ECONÓMICO NUN MARCO DE SUSTENTABILIDADE DO MEDIO NATURAL.
        3. IMPLICAR A TODAS AS INSTITUCIÓNS POLÍTICAS NA SÚA EXECUCIÓN E FINANZAMENTO.
        4. CONVOCAR Á COMUNIDADE CIENTÍFICA, ESPECIALMENTE GALEGA, A PROTAGONIZAR ESTE TRABALLO.

Mari Carmen Vergara Rey
Manuel Pérez Riola
Emilia Durán Fernández
José Luis Vergara Rey

En Cedeira, a 2 de abril de 2014
Dcto. orixina (PDF)l: preme aquí


Link:; PSdeG-PSOE Cedeira


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2388