Concello de Cedeira - Emprego municipal
Fecha Viernes, 23 agosto a las 08:48:42
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

Lista provisional de admitidos e excluídos, composición nominal do tribunal cualificador, lugar, hora e data do comezo do proceso selectivo de tres administrativos do concello de Cedeira.


Pola Alcaldía, con número 282 de data 14 de agosto de 2013, dictouse a seguinte resolución:

Vistas as “Bases que rexerán a provisión en propiedade de prazas de empleo público ofertadas polo concello de Cedeira no exercicio 2010 incluídas na Oferta de Emprego Público”, aprobadas por Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data 25 de xaneiro de 2011, publicadas íntegramente no B.O.P. núm. 31 de data 15 de febreiro de 2011, modificadas por acordo de Xunta de Goberno Local de data 03.05.2013 publicadas no B.O.P. núm. 91 de data 14 de maio de 2013, e anunciadas no BOE núm. 124 de 24 de maio de 2013.

Tendo en conta que o prazo para a presentación de solicitudes para formar parte do proceso selectivo abrangueu dende o día 25 de maio de 2013 ata o día 14 de xuño de 2013, ambolos dous incluídos.

RESOLVO:

1.- Aproba-la seguinte lista provisional de admitidos/as e excluídos/as:

ADMITIDOS/AS:

+ info: preme aquí

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2193