Concello de Cedeira - DOGA
Fecha Viernes, 09 agosto a las 08:53:19
Tema PHP-Nuke


Concello de Cedeira

ANUNCIO de rectificación de erro.

Aprobado con carácter inicial na sesión plenaria ordinaria do día 22.5.2013 a rectificación material do erro numérico da Ordenanza SF-solo non urbanizable de protección de canles e zonas baixas do Plan xeral de ordenación municipal de Cedeira nos seguintes termos: «ámbito de aplicación» letra b): debe figurar: «...unha franxa de solo non urbanizable de protección comprendendo a canle e cadansúa faixa de 5,00 m de largo para a súa respectiva marxe, como zonas de servidume de uso público, de conformidade co artigo 6 do Regulamento de dominio público hidráulico, último parágrafo...»; sométese a información pública polo prazo de dous meses para os efectos de alegacións-suxestións-reclamacións.

Cedeira, 19 de xuño de 2013

Leopoldo Rubido Ramonde
Alcalde presidenteLink: DOGAONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2191