Concello de Cedeira - BOP
Fecha Miércoles, 23 enero a las 11:10:15
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPOSTO XERAL DO EXERCICIO 2013 E DO CATÁLOGO DE POSTOS DE TRABALLO

De conformidade con o disposto no artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, comunícase que o Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 19 de decembro de 2012, adoptou acordo de aprobación inicial do presuposto xeral desta entidade para 2013 e do catálogo de postos de traballo.

Publicouse o anuncio de exposición pública no BOP 243 do 21 de decembro de 2012 sen que se presentaran alegacións ou reclamacións polo que se eleva a definitivo o acordo inicial, dando conta da aprobación definitiva do presuposto do Concello e da Fundación Gerardo Villabrille e do catálogo de postos, sendo o resumo por capítulos do referenciado Presuposto o seguinte:

+ info : preme aquí

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=2055