Concello de Cedeira - BOP
Fecha Jueves, 26 enero a las 08:08:22
Tema PHP-Nuke


ANUNCIO

EMPRAZAMENTO PROCEDEMENTO ABREVIADO 190/2011.

Faise público para os efectos previstos no artigo 49 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, de xurisdicción contencioso-administrativa, e artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, que ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo n.º 1 de Ferrol, MDC INGENIERÍA, S.L. interpuxo recurso contencioso-administrativo contra o Concello de Cedeira, abono da factura n.º 057/1998, por importe de 523,98 € máis intereses de demora.

Polo exposto emprázase a todo o que fose interesado no procedemento para que poida comparecer e persoarse no prazo de nove (9) días ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo n.º 1 de Ferrol, rúa Coruña, n.º 55, 2.ª planta, 15402 Ferrol.

Cedeira, 12 de xaneiro de 2012.
O alcalde
Leopoldo Rubido Ramonde

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1842