Sentenza
Fecha Jueves, 05 enero a las 09:51:09
Tema PHP-Nuke


A Xunta de Galicia terá que indemnizar coa suma de 18.518,26 euros aos pais dun menor que resultou ferido ao esborrallarse o teito do colexio Nicolás do Río de Cedeira en abril de 2004. Así se recolle nunha sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) na que se establece que á cantidade antes mencionada seranlle de aplicación os oportunos intereses legais e que tamén impón á Administración autonómica o abono das costas procesuais, cifrado en 900 euros.
O presente fallo do TSXG é consecuencia dun accidente ocorrido o día 2 de abril de 2004, cando se esborrallou o falso teito dunha das aulas de Educación Infantil do colexio Nicolás do Río, na vila de Cedeira.

O material desprendido causou lesións a tres alumnos. Dúas nenas resultaron con traumatismos de escasa consideración, polo que tras permanecer unhas horas no hospital en observación foron dadas de alta.
Non ocorreu o mesmo con Miguel G.T., un neno de cinco anos que sufriu unha fractura grave de morna e peroné pola que tivo que ser intervido cirurxicamente e permaneceu hospitalizado no Arquitecto Marcide durante dez días.
Os pais do menor presentaron unha reclamación patrimonial polo ocorrido e o Xulgado do Contencioso Administrativo de Ferrol ditou unha sentenza en febreiro de 2011, estimando parcialmente o recurso interposto polos proxenitores de Miguel G.T.
No fallo condenábase á Consellería de Educación ao pago de 18.518,26 euros á familia afectada, con responsabilidade civil subsidiaria da aseguradora Zúric, baixo o argumento de que o accidente produciuse debido ao deficiente mantemento do colexio. Ao mesmo tempo, desestimaba as pretensións dos demandantes contra o Concello de Cedeira, declarando a conformidade a dereito da resolución da Alcaldía da vila de data 4 de abril de 2008 pola que se negaba a responsabilidade da Administración local.
A sentenza do Xulgado ferrolán foi recorrida pola Xunta de Galicia, que alegaba que a conservación, o mantemento e a vixilancia dos edificios destinados a centros de Educación Infantil de segundo cliclo, Primaria ou Especial corresponden ao municipio respectivo, polo que, neste caso concreto, pretendía que a responsabilidade patrimonial tivese que ser asumida polo Concello de Cedeira, que neste procedemento estivo representado polo avogado Daniel Alvariño, do gabinete Lama e Asociados de Ferrol.
O xuíz do Contencioso Administrativo sinalaba no seu fallo, agora ratificado polo TSXG, que a xurisprudencia existente respecto diso distingue que a responsabilidade dos danos acaecidos como consecuencia dun deficiente mantemento das instalacións escolares corresponde exclusivamente ao Concello "cando as deficiencias fóronlle comunicadas á corporación local e non procedeu a emendalas, pero non cando non lle foron expostas, nese caso será só responsable a Administración que presta o servizo educativo".
Responsabilízase, así mesmo, ao persoal docente, sinalando que a súa principal obrigación é advertir e avisar ao Concello da existencia das deficiencias do centro, que neste caso apúntase que eran claramente visibles pola presenza de carcoma que quebrantou a resistencia do teito do aula e ata chegou á porta de entrada, tal e como se recolle no escrito de oposición ao recurso presentado polo avogado Alvariño.

Link: DFONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1830