Concello de Cedeira - BOP
Fecha Jueves, 05 mayo a las 09:40:43
Tema PHP-Nuke


Actualización da lista aberta para contratación laboral temporal de auxiliares de policía local

ANUNCIO

ACTUALIZACIÓN DA LISTA ABERTA PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AUXILIARES DE POLICIÍA LOCAL

Por acordo da Xunta de Goberno Local de 26.04.2011 acordouse:

1.- Convocar probas de actualización da lista aberta para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía local cuxas bases foron publicadas no BOP de 3 de abril de 2009.

2.- O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais desde a publicación deste anuncio de convocatoria no BOP.

3.- A comisión seleccionadora estará formada, segundo os criterios do artigo 60 da Lei 7/2007, do Estatuto Básico do Empregado Público:
PRESIDENTE:

TITULAR: Alberto Díaz García (PL Cedeira)

SUPLENTE: Luis Soto Feal

SECRETARIO:

TITULAR: Anxelo Estévez Torres

SUPLENTE: Maria del Mar Antón Brage

VOGAIS:

1º TITULAR: Isabel Rodríguez Fraga (PL Cabañas)

1º SUPLENTE: Vicente Quintana Cornide (PL Ortigueira)

2º TITULAR: Manuela Maria Saavedra García (PL Ferrol)

2º SUPLENTE: Javier Padín Hevia (PL Cariño)

3º TITULAR: José Antonio Barro Prado (PL Ferrol)

3º SUPLENTE: José Ramón Bacorelle Robles (PL Valdoviño)

Cedeira, 27 de abril de 2011.

O Alcalde,

Asdo.- José Luís Vergara Rey

Link: BOPONLine


Este artículo proviene de Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA
http://localhost/nuke81

La dirección de esta noticia es:
http://localhost/nuke81/modules.php?name=News&file=article&sid=1572