- FESTA + GASTO SOCIAL

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 18 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

 Anuncio aprobación padrón fiscal taxa entrada de vehículos

PHP-NukeAnuncio aprobación padrón fiscal taxa entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías 2009

A N U N C I O

APROBACIÓN PADRÓN FISCAL A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión celebrada ó 21 de xullo de 2009, aprobou ó Padrón Fiscal da taxa pola entrada de vehículos a través das beirarruas e reservas da vía pública para aparcamento, carga y descarga de mercadorias correspondente ó exercicio de 2009.
O citado padrón expónse ó público durante o prazo de quince días hábiles a efectos de exame e reclamación dende ó día seguiente ó da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva os contribuintes. Os interesados, contra as liquidacións que se notifican, poderán interpoñer, ante a Xunta de Goberno Local, recurso de reposición durante ó prazo dun mes a contar dende ó seguinte a finalización do prazo de exposición, de conformidade co previsto nos artigos 108 de Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e 14 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo.
Transcurrido un mes dende a interposición do recurso de reposición sin ter recaído resolución en prazo, entenderáse desestimado. Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñerse recurso contencioso - administrativo ante ó Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a contar dende ó seguiente a notificación da citada resolución; si a resolución non fose expresa, ó prazo de interposición do recurso contencioso - administrativo será de seis meses, contados a partir do día seguiente a aquel no que deba entenderse presuntamente desestimado o recurso de reposición, sin perxuizo de interpoñer calquera outro recurso estimado pertinente.

Cedeira, 12 de agosto de 2.009 O Alcalde, Asdo. D. José Luis Vergara Rey.

Link: BOPONLine 
     Enlaces Relacionados
· Más Acerca de PHP-Nuke
· Noticias de Tono


Noticia más leída sobre PHP-Nuke:
Concello de Cedeira - Municipais Maio 2011


     Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 0
votos: 0

Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


     Opciones

 Versión Imprimible Versión Imprimible


Tópicos Asociados

PHP-Nuke

"Anuncio aprobación padrón fiscal taxa entrada de vehículos" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor
© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.23 Segundos