- FESTA + GASTO SOCIAL

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 20 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

 CONCELLO PLENO -- CONVOCATORIA -- SESIÓN EXTRAORDINARIA

PHP-Nuke
CONCELLO PLENO
-CONVOCATORIA-
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Resultando que con data 07 de abril de 2014 foi presentado no Rexistro de Entrada de documentos (Rex. Entrada núm. 1858) escrito do 04 de abril de 2014 de solicitude de pleno extraordinario asinada polos concelleiros membros do grupo político municipal socialista DªMaríá del Carmen Vergara Rey, D. Manuel Pérez Riola, Dª Emilia Durán Fernández e D. José Luis Vergara Rey, os cales representan a cuarta parte do número legal de membros da Corporación.

Resultando que dito pleno non foi convocado e realizado no prazo legal dos quince días hábiles fixados no artigo 46.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, na redacción dada pola Lei 11/1999, de 21 de abril.

Considerando que por mandato legal do citado artigo 46.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, na redacción dada pola Lei 11/1999, de 21 de abril, o Pleno extraordinario queda automáticamente convocado para o décimo día hábil seguinte ó da finalización do inicial dos quince días, ás doce horas, debendo o Secretario da Corporación notificar dita convocatoria automática a todos os membros da mesma ao día seguinte da finalización do prazo citado anteriormente.

En virtude da normativa exposta, se lle comunica que queda Vde. convocado para a realización do Pleno Extraordinario, que terá lugar o vindeiro día 09 de maio de 2014 (venres) ás doce horas no Salón de Sesións da Casa do Concello.

Significarlle que en ausencia do Presidente ou de quen legalmente haxa de sustituilo, quedará o Pleno válidamente constituido sempre que concorra un tercio do número legal de membros, quórum que deberá manterse durante toda a sesión, sendo presidido polo membro da Corporación de maior idade entre os presentes.

Así mesmo signifícase que si en primeira convocatoria non existira o quórum necesario, entenderáse convocada a sesión automáticamente á mesma hora, dous días despois.

A partires de hoxe ten Vde. a súa disposición, na Secretaría municipal, o asunto que figura na Orde do Día.

ORDE DO DÍA

Punto Único.- DEBATER E PROCEDER Á APROBACIÓN POR PARTE DA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
1. IMPULSAR A REALIZACIÓN DE CANTOS ESTUDIOS SEXAN NECESARIOS
PARA COMPRENDER A DINÁMICA XERAL DA RÍA DE CEDEIRA.
2. ELABORAR CON RIGOR, MEDIDAS QUE FAGAN POSIBLE O SEU
APROVEITAMENTO SOCIAL E ECONÓMICO NUN MARCO DE SUSTENTABILIDADE
DO MEDIO NATURAL.
3. IMPLICAR A TODAS AS INSTITUCIÓNS POLÍTICAS NA SÚA EXECUCIÓN E FINANZAMENTO.
4. CONVOCAR Á COMUNIDADE CIENTÍFICA , ESPECIALMENTE GALEGA, A PROTAGONIZAR ESTE TRABALLO


© 2014 . Concello de Cedeira


Link: Concello de Cedeira 
     Enlaces Relacionados
· Más Acerca de PHP-Nuke
· Noticias de Tono


Noticia más leída sobre PHP-Nuke:
Concello de Cedeira - Municipais Maio 2011


     Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 5
votos: 1


Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


     Opciones

 Versión Imprimible Versión Imprimible


Tópicos Asociados

PHP-Nuke

"CONCELLO PLENO -- CONVOCATORIA -- SESIÓN EXTRAORDINARIA" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor
© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservadosPHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.20 Segundos